Nordvestjyllands Brandvæsen I/S

Nordvestjyllands Brandvæsen er et nyt fælleskommunalt selskab, der blev oprettet den 1. januar 2016. Det er ejet af følgende kommuner: Holstebro, Skive, Lemvig og Struer. De tidligere beredskaber i de 4 kommuner er alle overgået til det nye selskab ved årsskiftet 2015/2016. Så Holstebro kommunes Brand og redning, Skive Brandvæsen, Lemvig Brandvæsen, Thyborøn- Harboøre Brandvæsen og Struer Beredskab er alle nedlagt og nu overgået til Nordvestjyllands Brandvæsen.

Denne store sammenlægning har ingen betydning for serviceniveauet i de 4 kommuner. Alle brandstationer er stadig klar til udrykning med samme styrke som tidligere. Der rykkes stadig ud fra følgende stationer i området: Thyborøn, Lemvig, Bækmarksbro, Struer, Hvidbjerg, Ulfborg, Holstebro, Vinderup, Balling, Skive, Durup og Fur. Der er også stadig et Ø-beredskab på Venø. Alle stationerne er bemandet med deltidsbrandfolk.

Administrationen består af 8 medarbejdere og er fysisk placeret i Struer på adressen Fælledvej 17. Selskabet driver selv 4 af brandstationerne, mens driften af de øvrige er udliciteret og drives p.t. af Falck. I området er der ca. 200 deltids brandmænd og ca. 100 frivillige.

Sammenlægningen giver nye muligheder for udvikling og styrkelse af faglige kompetencer m.v. Så det nye selskab arbejder hver dag på at yde en endnu bedre service i området, som vil gavne borgerne og erhvervslivet i de 4 kommuner.

Midlertidig overnatning

Midlertidig overnatning af grupper i skoler o.lign. skal anmeldes til brandvæsenet.

Læs mere og find formular her

Bliv frivillig

Som frivillig kan du yde en vigtig indsats i mange forskellige redningsaktioner.

Læs mere om frivillige

Hvis det brænder

Ring 112

Download 112-app'en - så kan du sende brandstedets GPS-oplysninger afsted samtidig med dit opkald til alarmcentralen.